ביצוע אומדנים

קירוב – הערכה לא מדויקת של ביטוי כמותי | אמידה – תורה סטטיסטית העוסקת בהערכת פרמטרים מתוך מדגמים אקראיים. סוגי אומדנים השונים לטובת תוצאות שלהם אנו נדרשים במקרים שונים.

אומדן ראשוני

הבסיס: על פי עלויות יחידה מאפיינת של סוג הפרויקט (שטח רצפות, מספר כיתות, מספר מיטות)
התיקון: על פי מאפיינים מקומיים – כמו היקף הפרויקט , נתוני האתר – שיפועים, פיתוח, וכו’ ,
המיקום הגיאוגרפי-כלכלי .

אומדן לפי כתב כמויות

הכנת כתב הכמויות, חישוב כמויות
מחיר יחידה – ממחירון או מניסיון או מבדיקה
רמות דיוק – לפי היקף הכמויות
מחיר לסעיפי קבלן משנה – להוסיף אחוז קבלן ראשי
התייחסות למדדים – מטבעות – סל מדדים ומטבעות
להתחשב בתקורות חריגות

אומדן לביצוע- הכנת תקציב:​

הבסיס: תחשיב עלויות ישירות של תשומות כגון: כח אדם, ציוד, חומרים, קבלני משנה
ההשלמה: תחשיב והעמסה של עלויות עקיפות כגון: תקורות אתר, תקורות משרד ראשי, רווח, ביטוח
ומימון.

החומר נלקח מקורס תכנון ובקרה שניתן ע”י פרופ”ח רפאל זקס, מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

צרו איתנו קשר

Contact

שעות פעילות: ראשון - חמישי 08:00-19:00
Phone: 054-4707280
Email: office@tlam.co.il​
Fax : 153-544707280
עדי, הזית 203 , ת.ד 104 מיקוד 17940

Hit Counter provided by laptop reviews