מאפיינים של ענף הבניה ושל פרויקטי בניה

את סוגי פרויקטי הבניה ניתן לסווג למספר תתי קטגוריות

 • מבנים: מגורים, מסחר, תעשיה, משרדים, מבני ציבור, מבני חינוך, מבני בריאות וכו’.
 • הנדסה אזרחית: כבישים, גשרים, דרכים, מסילת ברזל, קווי מים, חשמל וביוב וכו’.
 • הנדסת תהליכים: מפעלי חשמל, מפעלי מים, בתי זיקוק, חומרי כימיים, מפעלי עץ וכו’.
 • בנייה בטחונית: מחסני חימוש, בונקרים, מבנים מוגנים לאב”כ, תשתיות לקליטת אמצעי לחימה חדשים (מטוסים, טנקים ועוד…) וכו’.
 • עבודות אחזקה.

מאפייני ענף הבנייה

 • הייצור אינו סדרתי – כל פרויקט הוא משהו חדש.
 • פיזור גאוגרפי של הייצור- כל פרויקט יכול להיות מוקם באזור שונה ולא מקובצים יחד.
 • משך הביצוע אורך.
 • מספר רב של גורמים מעורבים בתהליך
 • מושפע ישירות מהחלטות המתקבלות ע”י הממשלה והגופים הציבוריים.
 • ביצוע בסביבה משתנה ודינאמית.
 • שימוש בכוח אדם לא מיומן ברובו.
 • קושי לנבא את הדרישות שוק עבור דרישות כוח אדם.
 • מידור של הגורמים המעורבים (קבלן, יזם, מתכננים): לטובה- שומר על הגינות בין הגורמים השונים. לרעה- לא מביא לידיי ביטוי את האילוצים והנסיון שיש לכל אחד מהגורמים.

מאפייני פרויקטי הבניה

 • מוצר ייחודי.
 • המוצר הוא גדול פיזית.
 • המוצר הסופי אינו ניתן להעברה או לשינוע, ולכן הוא חשוף לאקלים הסביבתי.
 • מוצר שמשך זמן בנייתו לוקח זמן רב.
 • מוצר בעל ערך גבוה ועלויות גבוהות.
 • נדרש פירוט מפורט ככל הניתן על מנת להביא את המוצר המבוקש כגון: תוכניות, מפרטים, חוזים, כתבי כמויות וכו’.
 • בתהליך בניית המוצר יש צורך בשילוב של מגוון שיטות עבודה וטכנולוגיות שונות.

הגורמים המעורבים בפרויקט הבניה

 • יזמים
 • מתכננים
 • רשויות התכנון
 • גורמי הביצוע:
 • קבלנים.
 • חברות לניהול הבניה, מנהלי פרויקטים, מפקחים וכו’.
 • ספקי ציוד וחומר
 • רשויות הוראה ותקינה

שלבי פרויקט הבניה

 • ייזום- הגדרת צרכים או הצגת רעיון.
 • קרקע לבניה.
 • רישוי עפ”י חוק התכנון והבניה.
 • שיטת המימון ואבני דרך לתשלומים.
 • הגדרת המטרה הרצויה על ידי היזם.
 • הכנת פרוגרמה ותכנון ראשוני המציג את עקרונות התכנון.
 • רישוי
 • תכנן אדריכלי והנדסי:
 • תכנון סופי
 • תכנון מפורט.
 • עריכת מסמכי מכרז.
 • הוצאת מכרז ורכש (התקשרות עם קבלנים).
 • ביצוע הבנייה בפועל.
 • בדיקות ומסירות.
 • אכלוס ושימוש: תפעול, שנת בדק, ואחריות קבלן בהתאם לחוק התכנון והבניה.

רישוי – הגדרות

 • הליך סטטוטורי: הליך הנדרש על פי חוק.
 • תכנית סטטוטורית: תכנית שאושרה מכוח חוק התכנון והבניה.
 • רשות סטטוטורית: רשות שהוקמה על פי החוק, למשל רשות שדות התעופה, רשות הנמלים וכו’.

הליך אישור סטטוטורי

 • הגשת תוכנית
 • תיאום עם גורמים רלוונטים.
 • הגשת תסקיר (במידה ונדרש).
 • אישור התסקיר ע”י המשרד לאיכות הסביבה.
 • דיון להפקדה במליאת הועדה המחוזית (הועדה לתכנון ובניה).
 • הפקדת התוכנית
 • מתן זמן להתנגדויות הציבור.
 • אישור ומתן תוקף לתוכניות.

בקשה להיתר בניה

 • רשאי להגיש אדריכל, מהנדס, או הנדסאי (לפי המגבלות החלות עליו).

אישור ורישוי – הכנת בקשת רישוי (“גרמושקה”) לועדה המקומית תכלול:

 • הוכחת בעלות על השטח.
 • תוכנית העמדת המבנה ברחוב (מבוצע ע”י מודד).
 • תוכנית חניה (לפחות חניה אחת לדירה).
 • תוכנית לקומה טיפוסית.
 • חתכים
 • תוכנית חזיתות.
 • חישובי אחוז הבניה משטח הקרקע.

גורמים נוספים המעורבים באישור

 • הג”א (הגנה אזרחית- פיקוד העורף).
 • כיבוי אש.
 • משרד הבריאות
 • המשרד לאיכות הסביבה.
 • חברת חשמל
 • בזק.

פעילויות נדרשות בשלב הביצוע של פרויקט בנייה

 • תכנון הביצוע:
  • הכנת לוחות זמנים.
  • הקצאת משאבים.
  • תקצוב משאבים פיננסים
  • תכנון אתר
  • תכנון הזמנת חומרים לאתר.
 • היערכות לביצוע:
  • התקשרות עם קבלני משנה.
  • ארגון השטח ומתקני העזר.
  • הצבת ציוד הבניה.
  • הקמת מערכות בקרה (הנדסית, פיננסית, לוגיסטית)
  • שירות בתקופת האחריות.
 • ביצוע:
  • תיאום והפעלה.
  • הזמנת חומרים ציוד ושירותים.
  • בקרה
  • התחשבנויות עם ספקים, מזמין, קבלני משנה וכו’.
 • סיום ביצוע והכנה לתפעול:
  • בדיקת מערכות וקבלת אישורי הגורמים האזרחיים המקצועיים (כיבוי, חשמל בזק וכו’).
  • פירוק ציוד ומתקנים.
  • מסירת הפרויקט למזמין.
  • התחשבנות סופית
  • שירות בתקופת האחריות

החומר נלקח הקורס: ניהול פרויקטי בניה בשלב הייזום שניתן ע”י ד”ר דורה קואינקה-זאל מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

צרו איתנו קשר

Contact

שעות פעילות: ראשון - חמישי 08:00-19:00
Phone: 054-4707280
Email: office@tlam.co.il​
Fax : 153-544707280
עדי, הזית 203 , ת.ד 104 מיקוד 17940

Hit Counter provided by laptop reviews