שיטות התקשרות

חלופות להתארגנות היוזם

 • יזם -בונה
 • מכרזים קונבציולים - Treditional general contractor
 • תכנון ביצוע - Design build / Turnkey / Design / construct
 • ניהול בנייה - Constuction Manger
 • BOT -Build Operate Transfer

שיטות התקשרות

 • מחיר כולל - Fixed Price of lump sum
 • מחיר יחידה - Unit Price
 • החזר עלות - Cost Plus
 • החזר עלות + אחוז מפרויקט
 • החזר עלות + סכום קבוע מראש
 • החזר עלות + פרמיה / קנס
 • החזר עלות + תשלום קבוע + השתתפות בחסכון לגבי עלות המטרה

בסיס להתקשרות

 • כתב כמויות מדויק
 • כתב כמויות משוער
 • כתב כמויות תפעולי

סוגי מכרזים

פרטי וציבורי

פרטי וציבורי

מכרז פומבי
מכרז סגור

פרטי בלבד

פרטי

ללא מכרז

התקשרות עם קבלני משנה

1

יזם מתקשר עם קבלן

קבלן ראשי מתקשר חוזית עם קבלני משנה ( בחירת קבלן המשנה באישור היזם)

2

יזם מתקשר חוזית עם קבלן ראשי וקבלני משנה ( קבלן ראשי מקבל תשלום עבור תיאום ופיקוח)

חוזה משולש בין היזם, קבלן ראשי וקבלני משנה
יזם מתקשר לחברה מנהלת והיא מתקשרת עם כל הקבלנים ומבצעת פיקוח.

שיטות התקשרות השונות:

יזם בונה

שיטה קונבציונאלית

 • היזם מנהל את הפרויקט
 • בדרך כלל השלבים העיקריים של הפרויקט, כלומר התכנון, ההתקשרות לביצוע והביצוע – מבוצעים בטור.
 • יתרונות:
  • ליזם שליטה מלאה על ביצוע הפרויקט.
  • קיימת אפשרות קטנה ביותר לביצוע שינויים.
  • ניתן לחסוך בעלויות.
 • חסרונות:
  • בדרך כלל משך הביצוע ארוך יותר וזאת בגלל ביצוע השלבים בטור. 

שיטת תכנון - ביצוע

 • היזם מכין את הפרוגראמה בצורה מפורטת וחד משמעית עד כמה שניתן
 • תכנון הפרויקט וביצועו ימסרו לקבלן ע"פ מכרז.
 • בסיס ההתקשרות - ע"פ מחירי סעיפים או הפרויקט כולו.
 • יתרונות:
  • הפרויקט מבוצע ע"י גורם אחד ולכן מפשט את תהליך הביצוע.
  • האחריות בזמן הביצוע – למשל על לוח הזמנים ובגמר הביצוע על טיב העבודה , הינם ע"י גורם אחד.
 • חסרונות:
  • משך ההתקשרות ארוך ומורכב.
  • עלול להיות מצב בו לא מקבלים בדיוק את מה שרוצים וזאת בגלל הקושי בהגדרה חד משמעית של הפרוגראמה.

שיטת תכנון - מנהל בנייה

 • היזם פונה לגורם חיצוני לשם ניהול הפרויקט
 • מנהל הפרויקט עורך (תוך התייעצות עם היזם) את הפרוגראמה ומתקשר עם המתכננים בדיסציפלינות השונות בצורה ישירה, או ע"י התקשרות למתכנן ראשי, שמעסיק במידת הצורך מתכנני משנה. כמו כן מנהל הפרויקט מתקשר למבצעים.
 • יתרונות:
  • ניהול הפרויקט נעשה ע"י גורם אחד בעל ניסיון וידע בניהול פרויקטים דומים.
  • ליזם (דרך מנהל הפרויקט) שליטה על תוצאות הפרויקט.
  • ניתן לזרז את התהליך ע"י ביצוע שלבים מסוימים במקביל.
  • ניתן להתחיל את העבודה מיד לאחד השלמת תוכניות עבודות עפר, וזאת עוד לפני השלמת התכנון המפורט.
 • חסרונות:
  • הצלחת הפרויקט תלויה בבחירת מנהל הפרויקט.
  • הסיכון הכלכלי כולו מועבר ליזם.
  • אי השלמת התכנון המפורט בזמן תעכב את ביצוע הפרויקט כולו.

החומר נלקח הקורס: ניהול פרויקטי בניה בשלב הייזום שניתן ע”י ד”ר דורה קואינקה-זאל מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

צרו איתנו קשר

Contact

שעות פעילות: ראשון - חמישי 08:00-19:00
Phone: 054-4707280
Email: office@tlam.co.il​
Fax : 153-544707280
עדי, הזית 203 , ת.ד 104 מיקוד 17940

Hit Counter provided by laptop reviews