שירותינו ניתנים בתחום ניהול הפרויקטים והתכנון

בהתאם לדרישות הפרויקט והלקוח.

בתחום הניהולי:

 • ליווי הפרויקט משלב הייזום ועד שלב המסירה ללקוח.
 • עזרה ליזם בכתיבת הפרוגרמה וביטוי צרכיו באופן מקצועי.
 • מתן ייעוץ מקצועי והכוונה לשיטת ההתקשרות המיטבית ללקוח.
 • מתן ייעוץ בבחירת צוות התכנון.
 • ניהול התכנון מול צוות מתכננים מקצועי ואיכותי.
 • ניהול פרויקט במתכונת יצירתית בתחום התכנון והביצוע.
 • ניהול לוח הזמנים לפרויקט.
 • ניהול תקציב הפרויקט.
 • פרסום מכרזים, ניתוח הצעות קבלנים וניהול מו”מ.
 • ביצוע פיקוח עליון לאורך תקופת הביצוע.
 • ניהול מסירה וקבלה של המבנה בשלבי סיום הביצוע.
 • ליווי בתקופת הבדק ומעקב שוטף אחר השלמת הפערים.

בתחום התכנוני:

 • כתיבת מפרטים טכניים מיוחדים בהתאם למאפייני הפרויקט.
 • חישובי כמויות ועריכת כתבי כמויות.
 • עריכת מסמכי מכרז.

השירותים ניתנים ל:

 • משרדי ממשלה (רוה”מ, משהב”ט, משרד השיכון ועוד…).
  • מספר ספק משהב״ט 11010305
  • מספר ספק משרד השיכון 514942523
  • מספר ספק משרד הפנים 514942523
 • רשויות מקומיות.
 • חברות ציבוריות.
 • חברות פרטיות.

רישום החברה

רישום במאגר המתכננים של אגף ההנדסה והבינוי של משרד הביטחון

רישום במאגר הספקים של מפעל הפיס

רישום במאגר היועצים של החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית

רישום במאגר היועצים של מנהל התכנון במשרד הפנים

רישום במאגר המתכננים של משרד הבינוי והשיכון