המליצו עלינו:

 1. מכתב המלצה ממשרד יעקב לנדא
 2. מכתב המלצה מיכאל ואטנמכר

 

עבודה עם חברות פרטיות:

 1. קו גז למפעל פיניציה
  1. פרויקט הולכת גז למפעל פיניציה. אורך קו הגז הינו 550 מ’, הכולל גם תחנת הפחתת לחץ בכניסה למפעיל וחיבור לתחנת המגופים שהוקמה במפעל. בפרויקט זה בוצע ניהול פרויקט, תאום תכנון, עריכת כתבי כמויות, עריכת מסמכי מכרז.
 2. מבנים בתחנת כח צפית
  1. פרויקט הקמת 3 מבנים בתחנת הכח צפית, של חברת דליה. בפרויקט זה בוצע תיאום תכנון עבור חברת לודן. הלקוח בפרויקט הינה חברת אלסטום סניף שוויץ. המבנים כוללים מבנה אדמיניסטרציה דו קומתי שבתוכו חדר בקרה בגודל של כ-600 מ”ר, מבנה שומר בגודל של כ-100 מ”ר ומבנה מחסן ולוגיסטיקה, דו קומתי, בגודל של כ- 2000 מ”ר. בפרויקט זה בוצע תיאום התכנון, פיקוח עליון מול הקבלן.
 3. תחנת כח תרמו-סולרית באשלים
  1. פרויקט הקמת תחנת כח תרמו-סולרית באשלים, של חברת שיכון ובינוי בשיתוף עם חברת ABENGOA הספרדית. בפרויקט זה בוצע תיאום תכנון עבור חברת לודן. התכנון בתחנה כולל בין היתר את כלל עבודות ההנדסה האזרחיות לכלל המבנים בתחנה, כלל נושא התשתיות הזמניות, הזנות מים, תכנון מערכות החשמל בכלל המבנים בתחנה, הזנת גז טבעי לתחנת כח ועוד…
 4. עבודות שונות בתע”ש
  1. תאום תכנון, בדיקת כתבי כמויות, תוכניות ומפרטים טכניים של המתכננים לפרויקטים שונים ומגוונים בתע”ש.
 5. ליווי חברת אלביט בתכנון מבנה מאמן טיסה.
 6. ליווי חברת מאגנוס בתכנון מבנה עבור מתקן הרצת מנועים.
 7. עבודה מול חברת ביוסנס
  1. תוספת משרדים וחדר mri, בשטח של כ-400 מ״ר

 

עבודות עם חיל ההנדסה האמריקאי– עבודות בדולר סיוע (ד”ס):

 1. עבודות תאום תכנון, כתיבה ועריכת מפרטים טכניים, חישוב ועריכת כתבי כמויות, כתיבה ועריכה של מסמכי מכרז בדולר סיוע אל מול חיל ההנדסה האמריקאי (COE)
 2. פיקוח עליון וניהול מסירות ללקוח -פרויקטים בדולר סיוע אל מול חיל ההנדסה האמריקאי (COE)

 

עבודות עם משרד הביטחון:

 1. עבודות תאום תכנון, כתיבה ועריכת מפרטים טכניים, חישוב ועריכת כתבי כמויות, כתיבה ועריכה של מסמכי מכרז בש”ח
 2. פיקוח עליון וניהול מסירות ללקוח