רישום במאגר המתכננים של אגף ההנדסה והבינוי של משרד הביטחון

רישום במאגר הספקים של מפעל הפיס

רישום במאגר היועצים של החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית

רישום במאגר היועצים של מנהל התכנון במשרד הפנים

רישום במאגר המתכננים של משרד הבינוי והשיכון

 

קורס עריכת מסמכי מכרז

קורס בניה ירוקה בחיל האויר

קורס מהנדסי מיגון וחילוץ

קורס מציאה וטיפול בליקויי בניה

 

תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

הסמכה מצבא ארה״ב – “Design Build Construction”

הסמכה מצבא ארה״ב – ניהול איכות בנייה של קבלנים “Construction Quality Management for Contractors”

http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/TLAM_Registration_2.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/TLAM_Registration_3.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/TLAM_Registration_4.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/TLAM_Registration_5.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/TLAM_Registration_6.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/Tomer_Lutaty_Accreditation_Certificate_2.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/Tomer_Lutaty_Accreditation_Certificate_3.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/Tomer_Lutaty_Accreditation_Certificate_4.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/Tomer_Lutaty_Accreditation_Certificate.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/Tomer_Lutaty_Registration.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/Tomer_Lutaty_USA_Army_2.jpg
http://www.tlam.co.il/doc/profile/images/Tomer_Lutaty_USA_Army.jpg

כתיבת תגובה