ייזום הפרויקט

הצבת יעדי הפרויקט

 • יש לקבוע מהם יעדי הפרויקט שיש להשיג (רווח? פונקציונאליות? ניצול משאבים טוב יותר? וכו’).
 • ליצור חזון שימש מקור השראה למשתתפי הפרויקט ויגביר את מחויבותם האישית.
 • לספק קריטריונים לקבלת החלטות ובקרתם.
 • להבטיח ששיקוליו הקבועים של צוות הפרויקט הם צרכי הלקוח.

בעיות בהגדרת יעדי הפרויקט

 • חוסר הסכמה בין כל בעלי העיניין על מטרות הפרויקט.
 • חוסר זמן להגדרה ברורה ומסודרת של מטרות הפרויקט.
 • מטרות שאינן ניתנות לכימות (“הכי טוב שאפשר”, “תוך צמצום מיטבי”… וכו’).
 • מטרות אינן מתועדות היטב (שינוי של המטרה במהלך התכנון).
 • מאמצי הלקוח וצוות הפרויקט לא מתואמים.
 • תחלופות אנשי צוות הפרויקט בקצב גבוה.

שלב הגדרת הרעיון היזמי והיתכנותו ההנדסית

 • הגדרת הצרכים העסקיים והערת פוטנציאל הרווח בהצעה עסקית.
 • בדיקת חלופות טכנולוגיות, שיטות ייצור, בדיקת האתר ואפשרויות הנדסיות.
 • בחינת היקף הפרויקט ואפשרות ביצוע.
 • הערכת סיכונים
 • הכנת הערכות עלות ראשוניות, אסטרטגיות מימון ולוח זמנים עקרוני.
 • הוצאת מסמך “יעדי הפרויקט”

ראשי הפרקים למסמך אפיון הפרויקט

 • מבוא: מטרה, יעדים, הרקע לפרויקט, תיאורו, אסטרטגיית הפרויקט.
 • מגבלות: זמינות כוח-אדם, אילוצי מזג-אוויר, גישה לאתר ולוגיסטיקה, הובלת חומרים, תשתיות זמניות נדרשות, מגבלות בטיחות באתר.
 • איכות הסביבה: השפעה על איכות הסביבה, תמיכה ממשלתית, תמיכת הסביבה המיידית, יחסי ציבור.
 • מאפייני הפרויקט: תיאור מפורט של המתקנים, נקודות מרכזיות בנושאי עלויות ולוחות זמנים, אסטרטגיית מימון, רישוי ורשויות.
 • ארגון ומערכות: אסטרטגית התקשרות, חלוקה כללית של אחריות, צוות ניהול הפרויקט, קבלנים, טבלאות ארגון, איוש התפקידים השונים, תקשורת, מערכות מידע, סקירת הפרויקט.
 • הנדסה: בסיס הקריטריונים לתכנון, אפיונים, ניהול איכות, בטיחות.
 • רכש: יעדים ואסטרטגיה, דרישות, מקורות רכש, לוגיסטיקת אספקה, ניהול האיכות אצל הספק, זיהוי חומרים, הגנת ציוד.
 • בנייה: סדר הביצוע, כוח העבודה, ציוד עיקרי, בקרת חומרים, מתקנים זמניים, עבודה בחורף, בטחון, בטיחות, רכש באתר, מערכת הגנת אש, תקורות אתר נוספות.
 • בקרת פרויקט: תכנית בקרה והערכת עלויות, תכנית בקרת לוח זמנים, תכנית בקרה איכות בשטח, ניהול שינויים, נוהלי הפרויקט.
 •  

החומר נלקח הקורס: ניהול פרויקטי בניה בשלב הייזום שניתן ע”י ד”ר דורה קואינקה-זאל מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.

צרו איתנו קשר

Contact

שעות פעילות: ראשון - חמישי 08:00-19:00
Phone: 054-4707280
Email: office@tlam.co.il​
Fax : 153-544707280
עדי, הזית 203 , ת.ד 104 מיקוד 17940

Hit Counter provided by laptop reviews