מאפייניו העיקריים של פרויקט:

 1. הפרויקט בא לעשות משהו חדש שטרם היה כמוהו.
 2. לפרויקט יש מטרות ברורות שעונות על דרישות ספציפיות.
 3. לפרויקט יש התחלה וסוף מוגדרים.
 4. הפרויקט נגמר רק כאשר הוא נמסר ללקוח, ומאותו רגע מתחיל שלב האחזקה המחזורי.
 5. הפרויקט דורש משאבים (כסף, זמן, אנשים, ציוד).
 6. הפרויקט דורש לרוב מגוון של דיסציפלינות ולרוב אינו חד דיסיפלינרי.

יכולת ההשפעה על העלות המבנה אל מול התקדמות הפרויקט

what_is_project

מה זה ניהול פרויקטים?

 1. תהליך שמאפשר סיום פרויקט בצורה מוצלחת.
 2. יישום של ידע, מיומנויות, כלים וטכניקה בפעילויות פרויקטאליות כדי להשיג או לעלות על צרכיהם של בעלי העיניין ועל ציפיותיהם מהפרויקט.
 3. היכולת לתת איזון בין מטרות מתחרות כגון:
 4. תכולה
 5. זמן
 6. עלות
 7. איכות
 8. אמצעי לשיפור השימוש במשאבים הקיימים על מנת לאפשר רצף והמשכיות עבודה טובה יותר.

נושאים עיקריים בניהול פרויקטים:

 1. מהות הפרויקט.
 2. סביבת הפרויקט (שיפוצים? בניה חדשה? עבודה בתוך אתר סגור? עבודה באתר פתוח?)
 3. הכנת הפרויקט – ארגון הצוות והפרויקט.
 4. תכנון
 5. יישום- מעקב ובקרה:
 6. תכולה / שינויים.
 7. עלות
 8. זמן
 9. כישורי מנהל הפרויקט, כישורי צוות המתכננים.
 10. שימוש בכלים ממוחשבים ודרכים מתקדמות להעברת אינפורמציה.
 11. ניהול סיכונים ואי וודאות
 12. העברת הפרויקט ללקוח.

מהו פרויקט מוצלח:

 1. פרויקט שמסתיים:
 2. במסגרת הזמן שהוקצבה לו.
 3. במסגרת התקציב שניתן לו.
 4. האם הוא בוצע בהתאם למפרטים ובאיכות הנדרשת.
 5. האם בסופו של דבר הלקוח מרוצה מהמוצר שקיבל
 6. כאשר ניתן להשתמש בשם הלקוח כממליץ.
 7. כאשר יש מינימום שינויים או הסכמה על שינויים בתכולת העבודה.
 8. כאשר הפרויקט אינו מפריע לפעילות השוטפת של הארגון.
 9. כאשר הפרויקט מתחיל ונגמר!

סיבות להפסקת פרויקט באמצע:

 1. לא ברור לגמרי מה היעדים שאותם הולך להשיג הפרויקט.
 2. תכנון ברמה נמוכה הדורש תכנון מחדש.
 3. פתרון אחר נמצא והוא מועדף מבחינת: לוז, עלות או איכות.
 4. שינוי באינטרסים ובאסטרטגיה של החברה היזמית.
 5. הזמן שהוקצה לפרויקט חרג עד לרמה שהפרויקט כבר אינו רלוונטי.
 6. אנשי מפתח של הפרויקט עזבו (בעיקר אצל יוזם הפרויקט).
 7. בעיות מורכבות יתר על המידה עבור המשאבים שהוקצו לפרויקט.

 

© החומר מלקח מתוך הקורס: ניהול פרויקטי בניה בשלב הייזום, שניתן ע”י ד”ר דורה קואינקה-זאל, מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.