הצבת יעדי הפרויקט:

 1. יש לקבוע מהם יעדי הפרויקט שיש להשיג (רווח? פונקציונאליות? ניצול משאבים טוב יותר? וכו’).
 2. ליצור חזון שימש מקור השראה למשתתפי הפרויקט ויגביר את מחויבותם האישית.
 3. לספק קריטריונים לקבלת החלטות ובקרתם.
 4. להבטיח ששיקוליו הקבועים של צוות הפרויקט הם צרכי הלקוח.

בעיות בהגדרת יעדי הפרויקט:

 1. חוסר הסכמה בין כל בעלי העיניין על מטרות הפרויקט.
 2. חוסר זמן להגדרה ברורה ומסודרת של מטרות הפרויקט.
 3. מטרות שאינן ניתנות לכימות (“הכי טוב שאפשר”, “תוך צמצום מיטבי”… וכו’).
 4. מטרות אינן מתועדות היטב (שינוי של המטרה במהלך התכנון).
 5. מאמצי הלקוח וצוות הפרויקט לא מתואמים.
 6. תחלופות אנשי צוות הפרויקט בקצב גבוה.

שלב הגדרת הרעיון היזמי והיתכנותו ההנדסית:

 1. הגדרת הצרכים העסקיים והערת פוטנציאל הרווח בהצעה עסקית.
 2. בדיקת חלופות טכנולוגיות, שיטות ייצור, בדיקת האתר ואפשרויות הנדסיות.
 3. בחינת היקף הפרויקט ואפשרות ביצוע.
 4. הערכת סיכונים
 5. הכנת הערכות עלות ראשוניות, אסטרטגיות מימון ולוח זמנים עקרוני.
 6. הוצאת מסמך “יעדי הפרויקט”.

ראשי הפרקים למסמך אפיון הפרויקט:

 1. מבוא: מטרה, יעדים, הרקע לפרויקט, תיאורו, אסטרטגיית הפרויקט.
 2. מגבלות: זמינות כוח-אדם, אילוצי מזג-אוויר, גישה לאתר ולוגיסטיקה, הובלת חומרים, תשתיות זמניות נדרשות, מגבלות בטיחות באתר.
 3. איכות הסביבה: השפעה על איכות הסביבה, תמיכה ממשלתית, תמיכת הסביבה המיידית, יחסי ציבור.
 4. מאפייני הפרויקט: תיאור מפורט של המתקנים, נקודות מרכזיות בנושאי עלויות ולוחות זמנים, אסטרטגיית מימון, רישוי ורשויות.
 5. ארגון ומערכות: אסטרטגית התקשרות, חלוקה כללית של אחריות, צוות ניהול הפרויקט, קבלנים, טבלאות ארגון, איוש התפקידים השונים, תקשורת, מערכות מידע, סקירת הפרויקט.
 6. הנדסה: בסיס הקריטריונים לתכנון, אפיונים, ניהול איכות, בטיחות.
 7. רכש: יעדים ואסטרטגיה, דרישות, מקורות רכש, לוגיסטיקת אספקה, ניהול האיכות אצל הספק, זיהוי חומרים, הגנת ציוד.
 8. בנייה: סדר הביצוע, כוח העבודה, ציוד עיקרי, בקרת חומרים, מתקנים זמניים, עבודה בחורף, בטחון, בטיחות, רכש באתר, מערכת הגנת אש, תקורות אתר נוספות.
 9. בקרת פרויקט: תכנית בקרה והערכת עלויות, תכנית בקרת לוח זמנים, תכנית בקרה איכות בשטח, ניהול שינויים, נוהלי הפרויקט.

 

© החומר מלקח מתוך הקורס: ניהול פרויקטי בניה בשלב הייזום, שניתן ע”י ד”ר דורה קואינקה-זאל, מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.