משרד מושלי אלדר אדריכלים פועל במספר פרויקטים בשת”פ עם חברת ת.א.ל.מ ועם העומד בראשה מר תומר לוטטי.

הפרויקטים מאופיינים מחד, בהרכב רחב של מתכננים ומאידך, סביבת העברת מידע תכנוני רב העשוי להיות חסר או חלקי.

חשיבותו של גוף ניהול הוא איתור הפערים ושחרור החסמים העלולים לפגוע בכל נגזרות תהליך התכנון בהווה והביצוע בעתיד.

תומר מסייע כל העת להוביל את צוותי התכנון למתן פתרונות ולהשלמת המשימה.

כתיבת תגובה