במסגרת תפקידי, הנני עוסק בתיאום תכנון ובניהול פרויקטים בהיקף גדול במיוחד.

בחלק מהפרויקטים הנני נעזר בשירותי חברת ת.ל.א.מ. גם בשלבי תיאום התכנון וגם בשלבי ניהול ופיקוח על הביצוע.

ברצוני להביע הערכה רבה למקצועיות, זמינות, יעילות ותפקוד מסודר שמאפיין את עבודת החברה.

החברה הציגה יכולת למידה והשלמת ידע גם בתחומים שהיו חדשים לה.

בנוסף, נציין כי לתומר לוטטי, בעלים ומנכ”ל החברה נסיון אישי רב בעבודה מול צה”ל ומול גורמים לאומיים, דבר, המשפר משמעותית את איכות המענה שניתן במסגרת הפרויקטים.

ח”ם המליץ למפקדיו ואף אשמח באופן אישי להמשיך לעסוק חברת ת.ל.א.מ. בפרויקטים נוספים.