הכרותי המקצועית עם מיסד חברת ת.א.ל.מ. מהנדס תומר לוטטי, החלה בשנת 2010, עת שימש כמנהל פרויקטים במחלקת הבינוי של חיל האוויר ונמשכת ברציפות עמו ועם חברת ת.א.ל.מ. עד היום.

במהלך השנים, שיתפנו פעולה במספר פרויקטים אשר התאפיינו ברמת מורכבות רבה תכנונית וביצועית.

הפרויקטים המנוהלים ע”י חברת ת.א.ל.מ ניהול הבניה ויזמות בע”מ, מנווטים ומובלים על ידה ברמה מקצועית גבוהה, במיומנות, תוך ירידה לפרטים תיאום ואינטגרציה בין היועצים והמתכננים השונים ועמידה בלוח זמנים.

אני ממליץ על חברת ת.א.ל.מ. בכל לב. אני משוכנע שמתוקף הרמה המקצועית הגבוהה, המנהיגות ונועם ההליכות המאפיינת את עבודתה – ת.א.ל.מ. תהפוך לנכס עיקרי בהצלחת כל פרויקט אותו תנהל.